*

Návod lepení samolepek

Aplikace samolepících dekorací je velmi jednoduchá a rychlá, přesto prosím věnujte chvilku času přečtení tohoto návodu.

  • Vyberte vhodné místo pro Vaši samolepku. Neinstalujte samolepku na studené nebo vlhké povrchy, do blízkosti ohřívačů, ohně, radiátorů centrálního topení a míst s přímým slunečním svitem. Ujistěte se, že je zeď dostatečně suchá, rovná a hladká. Samolepky nelepte na strukturované povrchy včetně strukturovaných maleb a na malby se silikátovými příměsemi. Pokud budete samolepku lepit třeba na obklady, lednici, dvířka od kuchynské linky, ujistěte se, že povrch není mastný. Pokud je, očistěte povrch a nechte řádně vyschnout.
  • Povrch zdi musí být po celé ploše čistý, hladký a zbavený prachu. Nerovnosti podkladu doporučujeme lehce poupravit smirkovým papírem. Na odstranění prachu ze zdi použijte suchou tkaninu. Jestliže potřebujete vlhkou látku na odstranění nadměrné špíny a prachu, nechte pak zeď schnout dalších 24hod.
  • Rozviňte fólii a nechte ji chvíli ležet na rovném podkladu, aby si materiál odpočinul a dosáhl pokojové teploty.
  • Vyzkoušejte správné umístění samolepky. Doporučujeme jednotlivé objekty vystřihnout nůžkami a vyzkoušet si jejich aplikaci či rozvržení "nanečisto". Nedoporučujeme lepit samolepky na starší malbu, větší vrstvy malby, odloupnuté nebo popraskané omítky.
  • Sejměte motiv z podkladu a umístěte na požadovanou pozici. Přiložte na správné místo a pořádně přihladtě. Potom pomalu začněte odstraňovat aplikační folii pomalým tahem. V případě, že se motiv odlepuje i s aplikační folií, přitlačte znovu folii k podkladu a znovu pomalu stahujte aplikační folii.
  • Po aplikaci odstraňte vzduchové bubliny a nakrčená místa pohyby od středu směrem k okraji. Silnějším tlakem samolepku uhlaďte tak, aby dobře přilnula. Důkladně zkontrolujte přilnutí vnějších hran.